Proiect Rose 2017-2022

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu

Titlul subproiectului: „Liceul „Mihai Viteazul” Ineu un pas spre mai bine” (LMVROSE)

Acord de grant nr. SGL/RI/20/ 27.06.2017

Valoare grant: 450.000 lei

Coordonator grant, profesor Cristina PREDA

 

Proiectul se derulează pe o perioadă de patru ani, între 2017-2021 și are ca obiectiv principal general

Creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat prin realizarea de activități extrașcolare și de remediere.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Obiectiv specific 1:

Creșterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat prin desfășurarea de cursuri

remediale, astfel încât la examenul de baccalaureat din anul școlar 2020-2021 să se ajungă la 67,5 % procent de promovabilitate.

Obiectiv specific 2:

Reducerea ratei absenteismului, prin organizarea de activități extracurriculare atractive și diversificate, astfel ca, la finele anului școlar 2020-2021, media absențelor nemotivate să nu mai depășească 12 absențe / elev.

Obiectiv specific 3:

Creșterea procentului de promovabilitate în rândul elevilor din clasele a XII-a de la 97% la 99%, prin intensificarea activităților de orientare profesională, stimularea procesului de autocunoastere și cultivarea talentelor personale prin crearea de cluburi și cercuri extracurriculare.  

Obiectiv specific 4:

Dezvoltarea abilităților personale și socio-emoționale ale elevilor prin creșterea procentului

la 30% al elevilor  care participă la activitățile extracurriculare din oferta școlii.

Noutăți

Contact

  • Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu
    Calea Traian Nr. 7
    315300 Ineu
    jud. Arad
    Romania
  • (+40) 257511777

Galerie de fotografii